Vysoce pevnostní nízkolegovacé oceli vyžadující mez pevnosti v tahu od 620MPa – 825 Mpa